Rodič dieťaťa so zdravotným znevýhodnením

Rodičia detí so zdravotným znevýhodnením sú vystavovaní dlhodobému stresu. Zažívajú mnoho situácií a musia vykonávať činnosti, ktoré rodič “bežného” dieťaťa riešiť nemusí. Či sa jedná o alternatívny spôsob komunikácie, medicínske ošetrovanie či opatrovanie dieťaťa, absolvovanie rôznych druhov terapií, ktorých cieľom je podporiť dieťa k čo najväčšej samostatnosti. Rodičia zároveň zažívajú aj úplne bežné situácie, s ktorými sa potýkajú vo všeobecnosti všetci rodičia. Mnohokrát však tieto situácie riešia dlhšie časové obdobie, ako je typické pre fyziologický vek dieťaťa. Napr. odúčanie od plienok či nočné budenie sa môže trvať roky. Rovnako aj zabezpečenie hygieny, obúvanie, samostatné jedenie a ďalšie sebaobslužné činnosti.

Deti so zdravotným znevýhodnením sú vychovávané za iných podmienok, ako väčšina rovesníkov. Je to úplne prirodzené. Každá diagnóza prináša určité obmedzenia a vyžaduje zvýšenú aktivitu zo strany rodičov. Nemožno sa preto čudovať, že tí sú mnohokrát unavení, skeptickí, možno aj pasívni. Napriek tomu, rodičia zdravotne znevýhodnených detí dokážu byť v procese inkluzívneho vzdelávania partnermi. Môžu byť kompatibilnou súčasťou dvojice odborník – rodič. Kým odborník prináša vedomosti, rodič ponúka skúsenosť. Hádam neexistuje účinnejší liek a nástroj na získanie spolupracujúceho rodiča, ako trpezlivé načúvanie a otvorené rozhovory s odborníkmi a učiteľmi. Vo všeobecnosti sa očakáva, že rodič bude počúvať odborníka. Je to prirodzené. Odborník má potrebné vedomosti a roky praxe s deťmi so špeciálnymi potrebami. Prináša poznatky, ktoré rodič nemal kedy a kde získať. Na druhej strane je skvelé, ak má rodič možnosť stretnúť sa s odborníkom, ktorý počúva jeho. Debata, pri ktorej sú obe strany aktívne pri počúvaní, navzájom si kladú otázky a ponúkajú svoj pohľad na rovnakú situáciu, nemôže skončiť neúspechom. Výsledkom partnerského dialógu je potom vytvorenie vzdelávacieho plánu s ohľadom na potreby žiaka, očakávania rodiny aj záujmov komunity. Rodič, odborník a učiteľ sú ako stylista a krajčír v jednej osobe. Až keď navrhnú a ušijú dokonale padnúce šaty podľa predstáv klienta, rešpektujúc typ jeho postavy, jeho preferencie, s ohľadom na príležitosť, na ktorej budú prezentované, až vtedy sa naplno môže rozvinúť sebavedomie, krása a potenciál človeka, ktorý si šaty oblieka. Až keď sa zákazník bude v šatách cítiť ako vo svojej druhej koži, až vtedy ukáže svoje najlepšie “Ja”. Oplatí sa investovať čas a energiu do diskusií s rodičmi. Mnohokrát je potrebné absolvovať rozhovorov viac, na rôzne témy týkajúce sa rozvoja a vzdelávania ich dieťaťa. Rodič, ktorý porozumie odborníkom a učiteľom a stotožni sa s myšlienkou inklúzie, dokáže zvýšiť efektivitu práce všetkých, ktorí pracujú s jeho dieťaťom. Rodič, ktorý je rešpektovaným členom inkluzívneho tímu, stáva sa objektívnejším pozorovateľom, získava nadhľad a zreálňuje svoje očakávania. Zručnosti, ktoré jeho dieťa nadobudne v škole tak dokáže plynulo prenášať aj do domáceho prostredia. Rodič má blízko aj k rodičom spolužiakov svojho dieťaťa. V bezpečnom prostredí rešpektujúcej komunity a s podporou odborníkov dokáže ostatným rodičom ponúknuť odpovede napr. na otázku, ako pripraviť spolužiakov na prítomnosť dieťaťa so znevýhodnením. Ako k spolužiakovi pristupovať, ako zabezpečiť, aby aj ostatné deti porozumeli znevýhodneniu a tak sa cítili komfortne v prostredí triedy či školy.

SILNÉ STRÁNKY RODIČA DIEŤAŤA SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

  • Najlepšie pozná osobnostné črty, motiváciu, silné a slabé stránky dieťaťa
  • Na informáciách z domáceho prostredia je možné stavať spoluprácu žiaka s učiteľom a asistentom
  • Má skúsenosti s dieťaťom v rôznych situáciách
  • Dokáže ciele a zručnosti zo školy preniesť aj do domáceho prostredia
Michaela VlasákováMichaela Vlasáková