Náš tím

Sme tím ľudí, ktorý “vyrástol” a naďalej rastie pod krídlami Centra včasnej intervencie Košice, n.o.

Počas posledných troch rokov sa našou prioritou stala téma začleňovania detí so zdravotným znevýhodnením do materských a základných škôl. Pochopili sme, že nie je v poriadku, ak naše deti vidia deti s barličkami, nevidiace alebo deti s genetickými syndrómami ako Downov syndróm či Autizmus len v amerických seriáloch.

Chceme pomôcť psychológom, špeciálnym pedagógom, fyzioterapeutom a logopédom, aby ich práca pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením dávala zmysel tým, že pomôžeme pripraviť svoje okolie na ich začlenenie. Začíname materskými a základnými školami, lebo práve tam obvykle vznikajú priateľstvá na celý život.

Našou snahou je, aby sa v triede, ktorá prijme dieťa so zdravotným znevýhodnením, cítili dobre všetci. Samotné dieťa, jeho rovesníci, a takisto pani učiteľka, ktorá obvykle nemá s takýmto dieťaťom veľa osobných ani profesionálnych skúseností.

ALKA – Asistent ako Láskavý KAmarát ušitý na mieru dieťaťa a jeho rodiny pomáha urýchliť proces vzájomného zbližovania sa rovesníckeho kolektívu v triede sprevádzaním dieťaťa počas doby jeho adaptácie na nové prostredie. Pomáha dieťaťu so zdravotným znevýhodnením ťažiť z jeho silných stránok a pani učiteľke a ostatným deťom umožní spoznať jeho jedinečné potreby, aby sa nestali prekážkou pre plnohodnotné fungovanie celého kolektívu.

alka
Simona Šimková

Simona Šimková

Simi je Riaditeľka CVI Košice, n.o. a SCŠPP Komenského 3, Košice, ktorá spája ľudí s rôznymi schopnosťami. Vie vytvoriť kolektív, v ktorom každý člen má svoje nezastupiteľné miesto. Simi je schopná presne definovať svoje myšlienky, verí im a dokáže ich prezentovať stručne a výstižne.

“Som detská psychologička a verím, že deti sú také, aké im my dospelí umožníme byť. Ak im umožníme zažiť pestrofarebnosť sveta, ukážu nám, ako ľahko si v ňom vedia nájsť svoje miesto.”

Mária Reviľáková

Mária Reviľáková

Majka sa vyznačuje vytrvalosťou, v športe a aj v živote. Vytrvalo ide za myšlienkou inklúzie, vzdeláva sa, hľadá informácie, ako podobné projekty fungujú inde vo svete a neváha svoje poznatky zdieľať v jej milovaných súvislostiach.

“O inklúziu sa nemusíme snažiť. Inklúziu stačí žiť. Vďaka ALKA-e žijem vo svete, v ktorom je prijímaný a akceptovaný každý. Kde sme sami sebou, s vlastným spôsobom myslenia a učenia sa. S odvahou robiť chyby a prijímajúci tak svoju vlastnú inakosť.“

Michaela Vlasáková

Michaela Vlasáková

Miška je mamou dieťaťa s autizmom. V rámci projektu ALKA si na vlastnej koži vyskúšala všetky podoby Alky. Miška do projektu prináša osobné skúsenosti aj potreby rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

“Deti inakosť prijímajú, ak jej rozumejú. Dovoľme im preto klásť otázky. Riškovi spolužiaci mi ukázali, že prijatie môže mať podobu spoločného prezerania obľúbenej knihy, otvorenia lepidla, pomáhania pri riešení úlohy na hodine matematiky či objatia na konci vyučovania. Nechajme deti učiť nás, ako sa to robí.”

Silvia Sokolová

Silvia Sokolová

Silvi je umelecká duša s nezameniteľnou schopnosťou vytiahnuť z vecí ich podstatu. Na život sa díva srdcom, vníma potreby rodín a pritom dokáže celkom racionálne pristúpiť k riešeniu problémov. Silvi v siahodlhých diskusiách zachytí podstatu a prenáša ju do zrozumiteľných výstupov.

Michal Vaško

Michal Vaško

Aj kolektív žien v ALKA tím potrebuje svoju mužskú zložku. Tou je pre nás Mišo. Mladý muž, ktorý okrem osobnej skúsenosti so zdravotným znevýhodnením, prináša do projektu aj technickú podporu pri tvorbe webu, argumenty v diskusiách a v neposlednom rade humor, ktorý posúva našu víziu vpred.

„Som večný optimista, ktorého nič nezastaví, keď sa nejakou cestou vyberiem.“

Petra Schréterová

Petra Schréterová

Peťka je húževnatá, dôsledná a zodpovedná. Petra sa orientuje v legislatíve, aj projektovej terminológii, a teda skvelo dopĺňa rôznorodosť nášho tímu.

„Každý z nás je iný, každý z nás je zvláštny … Nájsť nadšencov pre spoločnú víziu, ktorí každý deň prekonávajú samých seba a hľadajú aj iné možnosti je vzácne … Aj o tom je projekt ALKA, kde jeden druhého prijímame s inakosťou a so všetkým, čo k nemu patrí.“

alka

Naše ALKY Miška Proksová, Oľa Temešová a Monika Demeterová

Tri vlasy deda Vševeda, tri kráľovstvá, ktoré je potrebné prejsť, tri princezné, ktoré treba vyslobodiť. V rozprávkových príbehoch je trojka, zdá sa, magickým číslom.

Preto aj v našej ALKA rozprávke postavenej na skutočných príbehoch, figurujú tri alky.

Každá je iná. Miška, Oľa aj Monika majú rôzne vlastnosti, zručnosti aj skúsenosti s prácou s deťmi. Odlišný spôsob komunikácie, smiech či prejav v detskom kolektíve. Bol to náš zámer. Aby ich inakosť nám ukázala tú najkratšiu a najprirodzenejšiu cestu k začleňovaniu detí so zdravotným znevýhodnením medzi rovesníkov. “Alkovanie je poslanie”.