Prajeme si, aby deti so zdravotným znevýhodnením navštevovali bežné materské a základné školy spolu s našimi deťmi.

POMÔŽ NÁM NAPLNIŤ NAŠU VÍZIU. ĎAKUJEME

Pomáhame meniť prostredie materských a základných škôl na inkluzívne:

  • Prepájame odborníkov Centra včasnej intervencie Košice, n.o., poradenského zariadenia – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a materských a základných škôl, ktoré prejavia záujem o začlenenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.
  • Šijeme asistenta – ALKU na mieru dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a jeho rodiny.
  • Sprevádzame rodinu, dieťa so zdravotným znevýhodnením, ALKU a ďalší personál materskej a základnej školy pri adaptácii dieťaťa na nové prostredie.

Prečo ALKA

alka

Prečo ALKA

Máme túžbu, aby naše deti vyrastali do sveta ľudí, ktorí prijímajú jeden druhého aj napriek nedokonalostiam.

Prajeme si, aby  odlišnosť nebola v komunitách prekážkou priateľstiev, ale naopak, príležitosťou pre vzájomné obohacovanie sa. Prajeme si, aby každá rodina – vrátane rodín detí so zdravotným znevýhodnením mala možnosť viesť plnohodnotný život a žiadne dieťa sa necítilo vylúčené z dôvodu svojej inakosti.

Chceme prispieť k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej každý každému dopraje prijatie.

Máme túžbu, aby naše deti vyrastali do sveta ľudí, ktorí prijímajú jeden druhého aj napriek nedokonalostiam.

Prajeme si, aby  odlišnosť nebola v komunitách prekážkou priateľstiev, ale naopak, príležitosťou pre vzájomné obohacovanie sa. Prajeme si, aby každá rodina – vrátane rodín detí so zdravotným znevýhodnením mala možnosť viesť plnohodnotný život a žiadne dieťa sa necítilo vylúčené z dôvodu svojej inakosti.

Chceme prispieť k vytvoreniu spoločnosti, v ktorej každý každému dopraje prijatie.

3 SPÔSOBY PODPORY

1

Podpor nás finančne

Jednorazový dar

 

Pravidelný dar

Výška pravidelného daru/mesiac

Akákoľvek finančná pomoc nám umožní naďalej rozvíjať naše služby a aktivity

Ďakujeme vám za pravidelnú podporu a všetky vaše príspevky

Vďaka vám môžeme pomáhať deťom Centra včasnej intervencie Košice, n.o. budovať si priateľstvá zo škôlky a zažívať úspech vo vzdelávaní v bežných základných školách

2

Vytvor vlastnú kampaň, ktorou nás podporíš

  • Striháš, šiješ, pečieš, beháš alebo robíš čokoľvek iné, v čom vieš inšpirovať svoje okolie? Využi túto svoju schopnosť v prospech detí so zdravotným znevýhodnením.
  • Vyplň Formulár a povedz nám v ňom o svojej myšlienke
  • Následne Ti v niekoľkých krokoch poradíme, ako zorganizovať Tvoju vlastnú jedinečnú zbierku pre podporu našej myšlienky.

3

Firemný teambuilding

Hľadáte spôsob ako v práci podporiť tímového ducha?
Ak v tíme radi striháte, lepíte, maľujete, vyhľadávate obrázky na internete, šijete, či pracujete s drevom, využite túto vašu spoločnú záľubu v prospech detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodičov.

  • Pod naším vedením vyrobte vo svojich, či našich priestoroch pomôcky pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré rodičom pomôžu zlepšovať ich jemnú či hrubú motoriku, zrak, rozvíjať záujmy dieťaťa.
  • Poskytnete tým trochu oddychu rodičom, keďže sú to práve rodičia, ktorí často po nociach materiály na podporu rozvoja svojich detí vyrábajú.