Silvia Sokolová je umelecká duša z CVI.

Silvia Sokolová je umelecká duša s nezameniteľnou schopnosťou vytiahnuť z vecí ich podstatu. Na život sa díva srdcom, vníma potreby rodín a pritom dokáže celkom racionálne pristúpiť k riešeniu problémov. Silvi v siahodlhých diskusiách uchopí podstatu a prenáša ju do zrozumiteľných výstupov.

Silvia SokolováSilvia Sokolová