DOMOV

 Náš tím

O ALKE v médiách

DOMOV

 Náš tím

O ALKE v médiách

Večerné reflexie s CVI

Inclusive education Rádio International Slovakia

Inkluzívne vzdelávanie: musíme uveriť, že sa to dá Koncom marca 2020 publikovala iniciatíva To dá rozum rozsiahlu analýzu. Jej cieľom bolo zistiť stav školstva na Slovensku. Analýza okrem iného upozornila nato, že naše školstvo nereaguje na rozmanité potreby a záujmy...
Večerné reflexie s CVI

Dobrovoľník Michal Rádio Regina Východ

Dobrovoľník Michal Rádio Regina Východ Vždy je obdivuhodné, ak sa niekto rozhodne pomáhať druhým. Ak si nájde čas a spôsob, aby podporil tých, ktorí to potrebujú. O to vzácnejšie je to však vtedy, ak pomáhajú ľudia, ktorí to sami nemali v živote ľahké. To je aj prípad...
Večerné reflexie s CVI

CVI oslavuje 3. narodeniny

Centrum včasnej intervencie oslavuje 3. narodeniny Centrum včasnej intervencie v Košiciach pomáha rodinám, v ktorých sa narodilo dieťa so zdravotným znevýhodnením. V týchto dňoch si pripomína tretie výročie svojho vzniku. Rozhodli sa osláviť to spoločným stretnutím...
Večerné reflexie s CVI

Inklúzia v základnej škole Rádio Regina Východ

Inklúzia v základnej škole Rádio Regina Východ V spoločnosti rastie záujem rodičov integrovať svoje deti so zdravotným znevýhodnením alebo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných škôl. Na niektorých preto už pôsobia asistenti učiteľa, ktorí v...