DOMOV

 Náš tím

O ALKE v médiách

DOMOV

 Náš tím

O ALKE v médiách

Predstavenie projektu Rádio Regina Východ

ALKA – dlhodobý projekt CVI Košice na podporu vyhľadávania a vzdelávania asistentov do škôl a škôlok pre deti so zdravotným znevýhodnením s cieľom začleňovať deti medzi rovesníkov. Hostky: Mária Reviľáková z CVI za projekt ALKA a Michaela Vlasáková ako zástupkyňa rodičov. Moderuje Danuša Reginová.

Predstavenie projektu ALKA - Rádio Regina Východ

o Regina - Východ