DOMOV

 Náš tím

O ALKE v médiách

DOMOV

 Náš tím

O ALKE v médiách

Inkluzívne vzdelávanie: musíme uveriť, že sa to dá

Koncom marca 2020 publikovala iniciatíva To dá rozum rozsiahlu analýzu. Jej cieľom bolo zistiť stav školstva na Slovensku. Analýza okrem iného upozornila nato, že naše školstvo nereaguje na rozmanité potreby a záujmy detí, žiakov a študentov. Odzrkadľuje sa to napr. v tom, že systematicky vylučuje znevýhodnené skupiny zo štandardného vzdelávacieho prúdu. V systéme špeciálneho školstva je tak na Slovensku približne 6% detí, čo takmer štvornásobne prevyšuje európsky priemer.

Kde hľadať príčinu súčasného stavu? Prečo by sa vzdelávanie malo posúvať od integrácie smerom k inklúzii? A čo je najväčšou prekážkou inkluzívneho vzdelávania na Slovensku?

 

Inkluzívne vzdelávanie

o Slovakia International