PREČO je dôležité podporovať vývin dieťaťa so zdravotným znevýhodnením čo najskôr