DOMOV

 Náš tím

O ALKE v médiách

DOMOV

 Náš tím

O ALKE v médiách

Sme tím ľudí, ktorý “vyrástol” a naďalej rastie pod krídlami Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.

Počas posledných troch rokov sa našou prioritou stala téma osobnej asistencie pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny. Asistencia je potrebná a nesmierne užitočná vo viacerých oblastiach života rodiny so znevýhodneným dieťatkom. Osobný asistent je človek, ktorý poskytuje podporu a rešpektuje potreby dieťaťa, aj rodiny. Našou snahou je „ušiť“ asistenta na mieru pre každú rodinu, ktorá to potrebuje. Asistenta v inej kvalite, ako je to bežné. Naša ALKA – Asistent ako Láskavý KAmarát je nositeľom novej kvality v rôznych podobách. V prípade Odbornej ALKA-y sa asistent stáva „členom rodiny“,  a okrem bežnej starostlivosti,  pomáha dieťatku pri začleňovaní do širšej komunity, v ideálnom prípade ho sprevádza v bežnej škôlke a škole. Toto všetko sme rok pilotne skúšali, a zároveň z vlastných zdrojov financovali. Ako dôležitú vnímame spoluprácu s komunitou a odborníkmi. Radi by sme v tejto zmysluplnej práci pokračovali, a preto hľadáme ďalšie zdroje, aby sme dokázali, že sa to dá robiť inak. Sme motivovaní takýchto asistentov hľadať, spájať s rodinami, podporovať pri  financovaní, ale zároveň ich sprevádzať. Podporte túto našu víziu, ďakujeme.

Riaditeľka CVI Košice, n.o., Simona Šimková dokáže spájať ľudí s rôznymi schopnosťami. Vie vytvoriť kolektív, v ktorom každý člen má svoje nezastupiteľné miesto. Simi je schopná presne definovať svoje myšlienky, verí im a dokáže ich prezentovať stručne a výstižne. Vďaka jej racionálnemu úsudku projekt ALKA „neulietava“ na vysnívaných predstavách, ale sa drží reálnych faktov a očakávaní.

Mária Reviľáková sa vyznačuje vytrvalosťou. Schopnosťou, ktorú aj vďaka športu prenáša aj do pracovného života. Vytrvalo ide za myšlienkou inklúzie, vzdeláva sa, hľadá informácie, ako podobné projekty fungujú inde vo svete. Následne nachádza možnosti, ako by sme tieto užitočné fakty vedeli aplikovať aj v rámci projektu ALKA. Dáva rýchlu a objektívnu spätnú väzbu na všetky nápady a texty v rámci prípravy projektu.

Silvia Sokolová je umelecká duša s nezameniteľnou schopnosťou vytiahnuť z vecí ich podstatu. Na život sa díva srdcom, vníma potreby rodín a pritom dokáže celkom racionálne pristúpiť k riešeniu problémov. Silvi v siahodlhých diskusiách uchopí podstatu a prenáša ju do zrozumiteľných výstupov.

Michaela Vlasáková je mamou dieťaťa s autizmom. Od myšlienky projektu ALKA si sama na svojom synovi skúsila všetky podoby Alky. Miška do projektu prináša osobné skúsenosti a potreby rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Aby ruka fungovala dokonale, okrem prstov potrebuje aj palec. Rovnako aj kolektív žien v ALKA tíme potrebuje mužskú zložku. Tou je pre nás Michal Vaško. Mladý muž, ktorý okrem osobnej skúsenosti, prináša do projektu aj technickú podporu pri tvorbe webu, argumenty v diskusiách a v neposlednom rade aj humor.

Do projektu ALKA Simi prináša realitu, Majka smerovanie, Silvi srdce, Miška skúsenosť, Michal podporu.

Poďte! Kráčajte s nami, kedykoľvek a ako dlho chcete. Prečo?

Sledujte nás:

Kontakt:

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o., Komenského 3, 040 01 Košice

simona.sima.simkova@gmail.com

+421 905 107 881‬

Sledujte nás:

Kontakt:

Centrum včasnej intervencie Košice, n.o., Komenského 3, 040 01 Košice

simona.sima.simkova@gmail.com

+421 905 107 881‬