DOMOV

 Náš tím

O ALKE v médiách

DOMOV

 Náš tím

O ALKE v médiách

KTO SME

AKA PRE ŠKOLY

OPÝTAJ SA

PODPOR NÁS

Projekt ALKA šije asistenta na mieru. Asstenta ako člena rodiny hľadáme, pripravujeme spájame s rodiinou, ale zároveň celý čas sprevádzame. Aby každá rodina mohla plnohodnotne žiť.

KTO SME

Sme tím ľudí, ktorý “vyrástol” a naďalej rastie pod krídlami Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.

Simona Šimková

Riaditeľka CVI Košice, n.o. dokáže spájať ľudí s rôznymi schopnosťami. Vie vytvoriť kolektív, v ktorom každý člen má svoje nezastupiteľné miesto. Simi je schopná presne definovať svoje myšlienky, verí im a dokáže ich prezentovať stručne a výstižne. Vďaka jej racionálnemu úsudku projekt ALKA „neulietava“ na vysnívaných predstavách, ale sa drží reálnych faktov a očakávaní.

Mária Reviľáková

 sa vyznačuje vytrvalosťou. Schopnosťou, ktorú aj vďaka športu prenáša aj do pracovného života. Vytrvalo ide za myšlienkou inklúzie, vzdeláva sa, hľadá informácie, ako podobné projekty fungujú inde vo svete. Následne nachádza možnosti, ako by sme tieto užitočné fakty vedeli aplikovať aj v rámci projektu ALKA. Dáva rýchlu a objektívnu spätnú väzbu na všetky nápady a texty v rámci prípravy projektu.

Michaela Vlasáková

je mamou dieťaťa s autizmom. Od myšlienky projektu ALKA si sama na svojom synovi skúsila všetky podoby Alky. Miška do projektu prináša osobné skúsenosti a potreby rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Silvia Sokolová

je umelecká duša s nezameniteľnou schopnosťou vytiahnuť z vecí ich podstatu. Na život sa díva srdcom, vníma potreby rodín a pritom dokáže celkom racionálne pristúpiť k riešeniu problémov. Silvi v siahodlhých diskusiách uchopí podstatu a prenáša ju do zrozumiteľných výstupov.

Počas posledných troch rokov sa našou prioritou stala téma osobnej asistencie pre deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny. Asistencia je potrebná a nesmierne užitočná vo viacerých oblastiach života rodiny so znevýhodneným dieťatkom. Osobný asistent je človek, ktorý poskytuje podporu a rešpektuje potreby dieťaťa, aj rodiny. Našou snahou je „ušiť“ asistenta na mieru pre každú rodinu, ktorá to potrebuje. Asistenta v inej kvalite, ako je to bežné. Naša ALKA – Asistent ako Láskavý KAmarát je nositeľom novej kvality v rôznych podobách. 

V prípade Odbornej ALKA-y sa asistent stáva „členom rodiny“,  a okrem bežnej starostlivosti,  pomáha dieťatku pri začleňovaní do širšej komunity, v ideálnom prípade ho sprevádza v bežnej škôlke a škole. Toto všetko sme rok pilotne skúšali, a zároveň z vlastných zdrojov financovali. Ako dôležitú vnímame spoluprácu s komunitou a odborníkmi. Radi by sme v tejto zmysluplnej práci pokračovali, a preto hľadáme ďalšie zdroje, aby sme dokázali, že sa to dá robiť inak. Sme motivovaní takýchto asistentov hľadať, spájať s rodinami, podporovať pri  financovaní, ale zároveň ich sprevádzať. Podporte túto našu víziu, ďakujeme.

AKA PRE ŠKOLY

Sme tím ľudí, ktorý “vyrástol” a naďalej rastie pod krídlami Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.