Dobrovoľník Michal Rádio Regina Východ

Vždy je obdivuhodné, ak sa niekto rozhodne pomáhať druhým. Ak si nájde čas a spôsob, aby podporil tých, ktorí to potrebujú. O to vzácnejšie je to však vtedy, ak pomáhajú ľudia, ktorí to sami nemali v živote ľahké. To je aj prípad Michala Vaška, mladého muža, ktorý sa narodil s diagnózou DMO, teda detská mozgová obrna. Jeho zdravotný hendikep mu však nebráni žiť aj pre druhých a pomáhať im svojím nadšením a skúsenosťami. Ochorenie ho podľa vlastných slov robí lepším a silnejším a ako sa v rozhovore dozvedela Danuša Reginová, sám sa napriek – alebo práve vďaka – týmto okolnostiam považuje za šťastného človeka.

Dobrovoľník Michal 1. časť

Rádio Regina Východ

Pred pesničkou sme sa dozvedeli, že Košičan Michal Vaško spolupracuje s Centrom včasnej intervencie v novom projekte pre inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným hendikepom. Sám bol dieťaťom so znevýhodnením. Od narodenia má detskú mozgovú obrnu. On sa však za znevýhodneného nepovažuje, ani tak nepôsobí. Svedčia o tom nielen jeho pracovné výsledky, ale aj dobrovoľnícke aktivity, v rámci ktorých prináša rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi podporu v podobe osobných skúseností. Danuša Reginová sa ho preto pýtala na to, čo by mohlo týmto rodinám v neľahkých životných situáciách pomôcť.

Dobrovoľník Michal 2. časť

Rádio Regina Východ