DOMOV

 Náš tím

O ALKE v médiách

DOMOV

 Náš tím

O ALKE v médiách

Ďakujeme

Váš dar je na ceste k nám.

Aj vďaka Vášmu dobrovoľnému príspevku dokážeme podporiť inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny.