Cesta asistentky pod krídlami projektu Alka 5

Ako by to malo fungovať

Happy end?

Filipkov príbeh sa nakoniec vyvinul tak, že po prázdninách má nastúpiť do novej škôlky. Vedenie MŠ sa rozhodlo prevziať celú ťarchu starostlivosti o Filipka na seba. Čo znamená, že tu moja prítomnosť Alky – asistentky končí, no verím, že Filipkov škôlkarsky príbeh pokračuje 😊

A čo ja a Alka?

Moja cestou bola kedysi pevná, plná istoty a bezpečia, robila som čo viem a poznám. Potom som ale odvážne odbočila na cestu novú. Zdala sa byť ľahšia, síce vratká a neprebádaná, no napĺňajúca. A kráčam po nej s plnou podporou kolektívu CVI, učím sa za chodu a čerpám z toho, čo vnímam a cítim.

Došlo mi, že žiadna cesta nie je zlá ani dobrá. Je len taká, akú v daný čas dokážeme vidieť a vybrať si. Nič zavrhovať ani preceňovať, len kráčať ruka v ruke rozum i cit, potom každá cesta bude tá správna. A práve taká by mala byť ALKA – vnímavá a citlivá, pozná a rozumie dieťaťu, jeho potrebám. Vie, ako postupovať, no zároveň je pevná a odolná, aby dokázala ustáť aj náročnejšie obdobia.

Projekt Alka

Projekt Alka je pilotným projektom. Preto je pochopiteľné, že sme boli všetci naraz hodení do vody a učili sa spolu plávať. Filip sa učil hraniciam, ja asistencii a škôlka inklúzii. Postupne sme zisťovali, ako by to malo vyzerať a fungovať. Bol to náročný proces – niečo ako „plavecký výcvik“ na suchu pred skokom do jazera. Za pochodu sme sa vzdelávali, absolvovali semináre i webináre a všetci spoločne sme sa učili o asistencii. A mali sme neobmedzenú možnosť konzultácie s našimi odborníkmi v CVI Košice, n. o.

A čo budúcnosť?

A aká je budúcnosť Aliek? Sama som zvedavá. No dnes viem, že budúce Alky by mali mať príležitosť nové znalosti najprv načerpať, aby príbehy, ktoré sú pred nimi končili happy endom😊

Oľa TemešováOľa Temešová