Cesta asistentky pod krídlami projektu Alka 4

Presúvame sa do rodiny

Na 2. „zasadnutí krízového štábu“ sa rozhodlo, že Filipko na nejaký čas odíde zo škôlky a ostane doma. V bezpečnom domácom prostredí sa rodičia spolu so špeciálnou pedagogičkou SVI pokúsia popracovať na jeho problémovom správaní. To sa už totiž začalo prejavovať aj doma pri rodičoch. Filipko si neustále vyžadoval pozornosť a život musel bežať podľa neho. Ináč vystrájal rovnako ako v škôlke.

Dohodli sa každodenné návštevy v rodine v rozsahu dvoch, neskôr 3 — 4 hodín dopoludnia. Za prítomnosti rodičov budú Filipkovi pozvoľna zadávané jednoduché inštrukcie a úlohy, pri ktorých musí vydržať aspoň 2 minúty. A to bez vystrájania a dožadovania pozornosti.

Prvé týždne som bola prítomná aj ja, aby som sa pozorovaním priučila, ako správne na problémové správanie reagovať. Pri návrate do škôlky to potom dokážem aplikovať v praxi. Počas Filipkových aktivít kolegyňa inštruovala rodičov, ako postupovať a podporiť želané správanie. A zároveň eliminovať to neželané.

Blížili sa letné prázdniny a ostávali len 3 týždne škôlky. Vtedy sa rodičia rozhodli, že si Filipka už nechajú doma a popracujú pomocou špeciálnej pedagogičky na nácviku a upevnení riešenia jeho správania…

Oľa TemešováOľa Temešová