Dobrovoľník Michal Rádio Regina Východ

Dobrovoľník Michal Rádio Regina Východ Vždy je obdivuhodné, ak sa niekto rozhodne pomáhať druhým. Ak si nájde čas a spôsob, aby podporil tých, ktorí to potrebujú. O to vzácnejšie je to však vtedy, ak pomáhajú ľudia, ktorí to sami nemali v živote ľahké. To je aj prípad...

Predstavenie projektu ALKA Rádio Regina Východ

Predstavenie projektu Rádio Regina Východ ALKA – dlhodobý projekt CVI Košice na podporu vyhľadávania a vzdelávania asistentov do škôl a škôlok pre deti so zdravotným znevýhodnením s cieľom začleňovať deti medzi rovesníkov. Hostky: Mária Reviľáková z CVI za projekt...