Robiť dobro má zmysel

Robiť dobro má zmysel Kde bolo, tam bolo, pred mnohými rokmi som s mojimi vtedy troma malými deťmi bývala v Sečovciach. V starom domčeku s veľkou zanedbanou záhradou, ktorú si deti privlastnili, podmanili a premenili ju na svet plný dobrodružstva, záhad a zákutí....

Asistencia ako negatívny dopad pre žiaka?

Asistencia ako negatívny dopad pre žiaka? Asistentkou som iba rok a tak sa mi možno nepatrí hodnotiť prínosy a negatíva tejto profesie. No keď vidím dôsledky niekoľkoročnej asistencie na Adamovi, ktorého osobne poznám už dlhší čas, chce sa mi zaplakať… Adam...

Ranný beh

Aké to je byť jeho mamou?  Ranný beh  Je nedeľné ráno a ja pomaly bežím mestom. Nie, nie som ozaj žiaden veľký atlét. Bežím si len tak „z nohy na nohu“ a priznávam, že pod zámienkou zdravého životného štýlu sa skôr jedná o ukradnutie si krátkeho...

Prázdninový výlet budúcich druháčok☺

Prázdninový výlet budúcich druháčok☺   Svoje „alkovanie“, čiže pozíciu Alky – asistentky v 1. ročníku na ZŠ Čordáková som ukončila spolu s koncom školského roka. Od dnešného dňa do triedy nastupuje nová asistentka, ktorú si medzi sebou budú deliť 2 triedy druhého...

Aničkin príbeh „od A po Z“☺

Aničkin príbeh „od A po Z“☺ Keď Anička, dievčatko s Downovým syndrómom nastúpila v septembri 2021 do bežnej ZŠ, nikoho v triede nepoznala. Kvôli jej inakosti, ktorá bola umocnená málo zrozumiteľnou rečou, sa do jej blízkosti nehrnulo žiadne z detí. Navyše Anička sa do...

O búraní veží a zaužívaných postojov

O búraní veží a zaužívaných postojov Bolo to v čase, keď Riško začal navštevovať bežnú škôlku. Našim cieľom bolo podporiť jeho rozvíjajúce sa schopnosti v sociálnej oblasti. Ľudskou rečou povedané, blízkosť detí mu neprekážala, nebral deťom hračky, neubližoval im, ani...